Handelsbetingelser

 
Handelsbetingelser opdateret 21. april 2015

Købsvilkår

Nedennævnte vilkår gælder for levering af varer, som er købt igennem GladMobil.

Fortrydelsesret

Hvis du af en eller anden årsag fortryder købet, skal du fremsende en skriftlig meddelelse til ordre@GladMobil.dk om, at du fortryder dit køb. Du skal gøre dette inden for 14 dage fra, at du modtager varen. Beskeden skal være os i hænde inden de 14 dage er gået. Beskeden skal ske på email.
Fra du har givet besked om fortrydelsen af varen og indtil du sender varen, der må der max gå 14 dage. Inden for 14 dage fra, at du har givet besked om, at du fortryder, så skal du fremsende varen. Du betaler selv for omkostningerne for tilbagesendelsen af varen, ligesom du har risikoen for at varen kommer frem til leverandøren i uskadt stand.
Da vi skal kunne undersøge varen inden vi kan returnere pengene til din konto, så vil du få rentegodtgørelse, såfremt vi overskrider 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har fortrudt købet.
Der er undersøgelsesgebyr på kr. 250. For undersøgelsesgebyret laver vi en konkret vurdering af varens nye salgspris og dermed varens værdiforringelse. Varen der returneres i ubrudt original emballage, der ikke har været taget i brug, der vil du modtage det fulde beløb retur på din konto.

Vilkår for fortrydelsesret:
Vælger du, at returnere en varer, der er taget i brug eller bare testet, så er der forskel på, om en vare er forseglet eller ej:

Forseglede varer:
En del af vores varer er forseglede/plomberede enten i form af plastfilm eller plombering. Dette er ikke en del af emballagen. Ved brydning af dette, så tabes din fortrydelsesret.
Telefoner er enten forseglet med en plastfilm eller plombering og brydes denne plastfilm eller plombering, så mistes fortrydelsesretten.

Værdiforringelse for varer, der ikke er forseglede:
Ved varer som ikke af afdækket af en plastfilm eller plombering kan du benytte din fortrydelsesret. Ved modtagelsen af varen vil vi undersøge om varen er blevet værdiforringet. Det betyder, at vi konkret og individuelt vurderer den returnerede vare i forhold til den pris, hvortil den kan sælges igen. Forskellen fratrækker vi de beløb, som du har til gode.

Konkret eksempel på værdiforringelse:
Et konkret eksempel på værdiforringelse er en telefon til kr. 5.499, som bliver åbnet og testet. Herefter bliver varen returneret og den konkrete vare kan herefter sælges til anden kunde til kr. 3.899. Forskellen på kr. 1.600 bliver fratrukket i udbetaling til dig plus 250 kr. i undersøgelsesgebyr.
Generelt så kan beløbet som fratrækkes inden udbetaling både være højere eller lavere afhængig af, hvad den konkrete vurdering giver af ny salgspris og dermed værdiforringelse af varen.

Fortrolighed/personlige oplysninger

De personlige oplysninger, som GladMobil modtager, skal og bliver naturligvis behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning. GladMobil er forpligtet til at overholde Persondataloven og den til enhver tid gældende databehandlingslovgivning.

Reklamation
Den danske købelovs regler for reklamation gælder også for varer købt hos GladMobil. Det betyder, at du indenfor rimelig tid efter at en defekt er opdaget, skal reklamere. Der skal dog under alle omstændigheder reklameres senest 2 år efter varens modtagelse. Enhver henvendelse om reklamation skal ske til GladMobil. Ønsker du at henvende sig til GladMobil, kan du få flere oplysninger under kontakt.

Levering
GladMobil regner normalt med at levering kan ske i løbet af få dage efter at en ordre er registreret. Der vil dog kunne være en leveringstid på op til 8 arbejdsdage.

I forbindelse med kampagnetilbud vil leveringstiden dog være som angivet i ordrebekræftelsen.

Levering finder sted til den adresse, som du har opgivet eller til den butik, du har ønsket at afhente varen. GladMobil er ikke forpligtet til at levere varer, som er udgået fra sortiment hos de leverandører, som GladMobil benytter eller som ikke haves på lager. I sådanne tilfælde påtager GladMobil sig uden urimelig forsinkelse at underrette kunden.


Parter i aftalen

Ved tilmelding som telefonikunde hos et teleselskab er GladMobil alene formidler. Aftalen om køb af telefoni er således en aftale direkte mellem dig som kunde og teleselskabet som leverandør. Enhver reklamation skal rettes direkte til teleselskabet.

Køb af varer

Ved køb af varer indgås aftalen direkte mellem dig som kunde og GladMobil som leverandør. Det betyder, at enhver reklamation skal rettes til GladMobil i overensstemmelse med købelovens regler.

Ved telefoni ydelser gælder dog særlige regler.

Bestillingsbekræftelse

Efter at du har accepteret et tilbud, modtager du pr. e-mail en bestillingsbekræftelse.


Oplysninger om produkter:

GladMobil tager forbehold for evt. trykfejl på denne web-side. Billeder af produkter er søgt gengivet så realistisk som muligt, men der kan af tekniske årsager ikke garanteres, at produkternes virkelige udseende bliver helt nøjagtig.


Særlig regel omkring produkter til fysisk træning og aktivitet:

Ved brug af visse produkter skal der udvises stor forsigtighed. Produkterne kan være farlige at anvende, følg derfor nøje instruktionerne som medfølger. Bemærk at enhver form for anvendelse af produkterne sker på eget ansvar, således kan GladMobil ikke drages til ansvar for skader eller andre forhold, som direkte eller inddirekte opstår, i forbindelse med anvendelsen af produktet.

Bestilling

Køber afgiver sin bestilling via denne web-side. Det er en udtrykkelig forudsætning, at bestiller er fyldt 18 år.

Pris
Pris på varen fremgår inden der indgås en aftale.
GladMobil forbeholder sig ret til prisændringer uden varsel.

Betaling
Betaling sker via betalingskort eller netbetaling. Vi understøtter følgende korttyper: Dankort, VISA/Dankort, VISA og MasterCard/Eurocard. Betaling foregår således, at når den ønskede vare er udvalgt, oplyses navn og adresse samt e-mailadresse. Derefter kreditkorttype, udstedelsesland, kreditkortnummer samt udløbsdato, hvorefter der skal godkendes betaling. Kunden modtager en ordrebekræftelse og GladMobil bestiller varen hos sin leverandør. Når varen afsendes, sender GladMobil besked, således at betalingsbeløbet trækkes på kundens konto.

I tilfælde af netbetaling trækkes beløbet inden varen afsendes, da bankerne af tekniske årsager pt. kun tilbyder straksbetaling.

Frigørelsesårsager

GladMobil er ikke forpligtet af indgåede aftalers opfyldelse, hvis disse besværes eller fordyres væsentligt af nogen omstændighed, fx. krig, indgriben fra myndigheder, uroligheder, indskrænkninger i energitilførelsen, arbejdsmarkedsforstyrrelser, forbud, restriktioner, udeblivende import- og eksporttilladelse, ulykkestilfælde, ugunstig transport, vejrlige forhold eller udeblivende leverancer fra underleverandører eller forhold leverandøren ikke med rimelighed har kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse. GladMobil giver kunden meddelelse inden rimelig tid efter at det står klart, at aftalen ikke kan opfyldes.

Begrænsning af erstatningsansvar (gælder kun erhvervsdrivende)

GladMobil´s ansvar til at svare skadeserstatning er med mindre der er udvist grov forsømmelighed begrænset til et samlet beløb svarende til købesummen. Kun ansvar for direkte tab er omfattet. Indirekte tab, så som tab i virksomhed, er således ikke dækket.

Nærmere oplysninger om GladMobil
Varer bestilt på http://shop.GladMobil.dk udsendes af Telekæden A/S, Jomfruløkken 2, 8930 Randers NØ. E-mail: ordre@GladMobil.dk, webside http://webshop.GladMobil.dk, Telefonnumer 79306162.
GladMobil - i samarbejde med Telekæden A/S
© Copyright Telekæden A/S 2001 - 2020
Handelsbetingelser
v3